Nowe polskie banknoty

7 IV Narodowy Bank Polski rozpocznie rozprowadzać w Polsce nowego typu banknoty. Nie zmienią się znacznie od strony wizualnej, ale będą posiadały lepsze zabezpieczenia przed fałszerstwem. Zmiana w wyglądzie będzie niewielka, jednak zauważalna. NBP nie szykuje żadnej szumnej akcji wycofywania starych banknotów z obiegu. Nowe zostaną wprowadzane stopniowo, w ramach wymieniania banknotów zniszczonych. Polskie banknoty posiadają dobre zabezpieczenia i nie są zbyt często fałszowane. NBP jednak stoi na stanowisku, że warto nieustannie podnosić jakość zabezpieczeń. Wszystkie banknoty starego typu zostaną bezterminowo ważne, jednak stopniowo wycofywane z obiegu.