Nowe polskie banknoty

7 kwietnia Narodowy Bank Polski zacznie rozprowadzać w Polsce nowe banknoty. Nie zmienią się prawie wcale pod względem wizualnym, za to będą posiadać skuteczniejsze zabezpieczenia przed fałszerstwem. Zmiana wyglądu będzie nieznaczna, jednak do zauważenia. NBP nie planuje jakiejkolwiek wielkiej akcji wycofania starych banknotów z obiegu. Nowe zostaną wprowadzone powoli, w ramach zastępowania banknotów zniszczonych. Polskie pieniądze cechują dobre zabezpieczenia i nie są często fałszowane. Narodowy Bank Polski jednakże stoi na stanowisku, że warto cały czas podnosić jakość zabezpieczeń. Wszystkie banknoty starego typu będą cały czas ważne, jednak stopniowo wycofywane z obiegu.