Niezadowolenie Polaków z wysokich podatków

Firma Maison przeprowadziła badanie z którego wynika, że 88% Polaków uważa, że podatki w naszym kraju są za wysokie. To nie niespodzianka, albowiem wysokie podatki nigdy nie darzone były poparciem. Po wielu latach obiecywania przez rząd lepszego standardu usług publicznych, Polacy okazują coraz większe wątpliwości, czy aby fundusze są rzeczywiście optymalnie wykorzystywane. Wyraźnie rośnie niezadowolenie z aktualnego systemu podatkowego. Wzrasta akceptacja dla podatku liniowego, z tym, że najmniej otwarte na podatek linowy są osoby po 55 roku życia.