Polityka

Polityka

0 118
Wtorek rano 15 kwietnia 2014 Prezydent Wrocławia miał wypadek, który sam spowodował , samochodem, który wcale nie należy do prezydenta . Pytanie co w...

0 112
We wtorek 15 .04. 2014 Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz miał wypadek, który osobiście spowodował , samochodem, który wcale nie należy do prezydenta . Pytanie...
rafał dutkiewicz wypadek

0 211
Wtorek rano 15 kwietnia 2014 Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz spowodował wypadek , autem, które wcale nie należy do prezydenta . Pytanie co w nim...

0 112
W nadchodzących miesiącach mają zostać stworzone plany włączenia Krymu do prawnego i ekonomicznego systemu rosyjskiego. Aby to osiągnąć zostanie stworzona tam specjalna strefa ekonomiczna....

0 132
W nadchodzących tygodniach mają zostać stworzone plany włączenia Autonomii Krymskiej do politycznego i ekonomicznego systemu rosyjskiego. W tym celu ma zostać utworzona tam specjalna...
krymska strefa ekonomiczna

0 197
W nadchodzących miesiącach zostaną stworzone plany włączenia Krymu do politycznego i gospodarczego systemu rosyjskiego. Aby to osiągnąć ma zostać stworzona na półwyspie wyjątkowa strefa...
gaz łupkowy

0 201
W przyszłym tygodniu odbędzie się szczyt państw Unii Europejskiej. Jednym z ważniejszych poruszanych tematów będzie bezpieczeństwo energetyczne Europy. Kraje UE są w dużej części...

0 107
W nadchodzącym tygodniu odbędzie się szczyt państw Unii Europejskiej. Jednym z ważniejszych poruszanych tematów będzie bezpieczeństwo energetyczne Europy. Kraje Unii Europejskiej są w dużej...

0 105
W nadchodzącym tygodniu będzie miał miejsce szczyt krajów Unii Europejskiej. Jednym z ważniejszych poruszanych tematów stanie się bezpieczeństwo energetyczne Europy. Kraje Unii Europejskiej są...

0 107
Obecny kryzys na Ukrainie zapewne jaskrawo pokaże państwom europejskim, że czas najwyższy na wprowadzenie zmian w gospodarce paliwowej. Na chwilę obecną tylko jedno państwo...

0 121
Aktualny kryzys ukraiński z pewnością wyraźnie pokaże Unii Europejskiej, że czas najwyższy na wdrożenie zmian w gospodarce energetycznej. Na obecną chwilę tylko jeden kraj...
bezpieczeństwo energetyczne

0 202
Toczący się kryzys ukraiński z pewnością uświadomi państwom europejskim, że najwyższy czas na wprowadzenie zmian w gospodarce energetycznej. Na obecną chwilę tylko jeden kraj...