Technologia pomiaru czasu

Technologia pomiaru czasu

Pomiar czasu podczas zawodów sportowych może być dokonywany różnymi metodami. Zasadniczo jednak używanie do tego celu zwykłych stoperów to przeżytek. Dzisiaj mamy do czynienia z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii, dzięki którym nie ma mowy o jakichkolwiek przekłamaniach. Jednocześnie też uzyskujemy bardzo dokładny pomiar czasu uzyskanego przez zawodników.

Na czym polega elektroniczny pomiar czasu?

Wydawać się może, że mierzenie czasu przy pomocy stoperów ma sens. Jednakże w obliczu dostępności do nowoczesnych technologii ten sens przestaje być uzasadniony. Na czym polega owa nowoczesna technologia? W jej skład wchodzą:

  • chipy montowane zazwyczaj w obuwiu zawodnika lub jego numerze startowym
  • maty znajdującej się na starcie oraz na mecie
  • antenach flashpoint

Pomiar czasu jest bardzo dokładny, a poza tym wszelkie dane od razu przekazywane są do systemu komputerowego. Tym samym gotowa lista wyników jest dostępna od razu po zakończeniu zawodów.

Miejsca wykorzystania, miejsce montażu

Istotą elektronicznego systemu pomiaru wyników zawodów sportowych jest malutkie urządzenie – specjalny chip montowany na ciele zawodnika. Ważne jest to, aby montaż tego chipu nie był skomplikowany. Dodatkowo powinien mieć on zabezpieczenia przed niekontrolowanym zsunięciem się z danego elementu. Zazwyczaj chipy montuje się do obuwia. Ponadto również często wykorzystuje się chipy montowane w numerach startowych. Elektroniczny pomiaru czasu jest oczywiście wykorzystywany na zawodach profesjonalnych, na największych arenach sportowych na świecie. Jednakże też nie tylko. Współcześnie mamy bowiem do czynienia z bardzo dużą popularnością amatorskich zawodów biegowych, rowerowych, pływackich czy też narciarskich.

Urządzenia do elektronicznego pomiaru czasu bardzo dobrze sprawdzają się właśnie podczas zawodów amatorskich. W sytuacji, gdy do uprawiania danej dyscypliny sportowej niezbędny jest określony sprzęt, to zamontowanie chipu jest znacznie łatwiejsze. Można go umieścić w rowerze czy też na nartach. Jednakże gdy mamy do czynienia z zawodami pływackimi lub biegowymi, to wówczas najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest umieszczenie chipu w numerze startowym, obuwiu.

Poziom się podnosi

Na rynku sprzętu elektronicznego mamy do czynienia z różnymi nowościami. W zakresie dostarczania sprzętu mierzącego czas na zawodach sportowych, mamy do czynienia z wieloma podmiotami, z wieloma firmami. Konkurencja na tym rynku jest czynnikiem przekładającym się na coraz doskonalszą jakość oraz precyzję wykonywania pomiarów. Mówiąc o elektronicznym pomiarze czasu podczas zawodów sportowych, należy wskazać na to, że jest to rozwiązanie powodujące, że mamy większą motywację do tego, aby w tego rodzaju zawodach brać udział.

Aktywność fizyczna jest tym elementem, który powinien znaleźć się w codzienności każdego człowieka. Jest to element niezbędny dla podtrzymania dobrego stanu zdrowia. Udział w zawodach organizowanych, masowych dodatkowo może motywować, aby aktywności nie zaprzestać.