Monthly Archives: Październik 2014

by -
0 286

Projekt nowelizacji Kodeksu Pracy mówi, że okres zatrudniania na czas określony nie będzie mógł przekraczać 33 miesięcy. Po upływie tego terminu umowa samoczynnie stanie się umową o pracę na czas nieokreślony. Plan nowelizacji został przesłany do eksperckich konsultacji, które trwać będą do dwudziestego pierwszego listopada.

by -
0 223

Delegaci branży łupkowej uważają, że Europie gaz tego typu jest przydatny do realizowania projektów klimatycznych, skutecznej walki z globalnym ociepleniem, oraz zminimalizowania zależności od sprowadzania energii. Już w czwartek RE spotyka się w Brukseli, ażeby zatwierdzić projekty wszelkich zobowiązań powiązanych z energią oraz środowiskiem, które obowiązywać mają do 2030 roku.

by -
0 233

Przedstawiciele europejskiej branży łupkowej twierdzą, iż Europie gaz łupkowy będzie niezbędny do realizowania projektów klimatycznych, walki z globalnym ociepleniem, a także zmniejszenia zależności od sprowadzania energii. Już w czwartek RE spotka się w Brukseli, ażeby przyjąć projekty najważniejszych zobowiązań mających związek z energią oraz klimatem, które obowiązywać mają do 2030 roku.

by -
0 286

Delegaci europejskiego sektora łupkowego uważają, iż Europie gaz ten jest potrzebny do realizacji wszelkich celów klimatycznych, efektywnej walki z efektem cieplarnianym, oraz zminimalizowania zależności od importu energii. Już w czwartek RE zbierze się w Brukseli, żeby zatwierdzić projekty wszelkich zobowiązań mających związek z energią oraz środowiskiem, które obowiązywać mają do 2030 roku.

by -
1 211

Niesłuszne zdaniem eko aktywistów oskarżenia o korupcję jak również ekoterroryzm przyczyniły się do stworzenie Karty Etycznej – ogłoszonego dzisiejszego dania dokumentu. Karta ta zrealizowana wykonana została przez Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. Stowarzyszenie to zrzesza wszystkie główne ekologiczne ugrupowania z Polski.

by -
0 208

Bezzasadne według obrońców środowiska naturalnego oskarżenia o przekupstwo bądź też ekoterroryzm doprowadziły do utworzenia tzw. Karty Etycznej – opublikowanego dzisiejszego dania dokumentu. Projekt ten zrealizowany został przez Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. Owa organizacja gromadzi wszystkie liczące się działające na rzecz ekologii ugrupowania z całego kraju.

by -
0 315

Niezasadne według obrońców środowiska oskarżenia o korupcję jak i ekoterroryzm doprowadziły do utworzenia tzw. Karty Etycznej – ogłoszonego w dzisiejszym dniu dokumentu. Karta ta opracowana została przez Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. Stowarzyszenie to gromadzi wszystkie główne działające na rzecz ekologii ugrupowania z całego kraju.

by -
0 331

W czwartek przez parę godzin nie funkcjonowała strona www GPW na terenie Warszawy. Głównym powodem był najprawdopodobniej atak hakerów, którzy zdobyli dane osobowe użytkowników. Sprawa dotyczy starych danych ludzi logujących się do Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej lub symulatora giełdy GPW Trader. Hakerzy włamali się do osobistych skrzynek oraz ulokowali dane w sieci. W sumie rejestr zawiera blisko 30 tysięcy rekordów z hasłami oraz nickami. Sprawą zajmuje się ABW.

by -
0 312

Szefowie resortów gospodarki Francji oraz Niemiec polecili sporządzenie kolektywnego planu ożywienia wzrostu gospodarczego. Ekonomiści dostali polecenie stworzenia kampanii inwestycji, które wpłyną na koniunkturę w obu krajach. Gospodarka Niemiec jest na tę chwilę w korzystniejszym położeniu, jednak nie znaczy to, że jej stan jest w porządku.

by -
0 231

Szefowie resortów gospodarki Niemiec oraz Francji zlecili opracowanie kolektywnego planu aktywizacji wzrostu gospodarczego. Ekonomiści otrzymali zadanie stworzenia programu reform, które ustabilizują kondycję w obu krajach. Niemiecka gospodarka znajduje się obecnie w lepszym położeniu, ale nie oznacza to, że jej potencjał jest w porządku.

by -
0 197

Ministrowie gospodarki Francji oraz Niemiec zlecili opracowanie kolektywnego planu aktywizacji gospodarki. Ekonomiści dostali polecenie utworzenia programu bodźców gospodarczych, które wpłyną na sytuację w obu państwach. Niemiecka gospodarka jest na tę chwilę w korzystniejszym położeniu, ale nie oznacza to, że jej sytuacja jest w porządku.

by -
0 288

Firma Apple, jak doskonale zdajemy sobie sprawę, już od wielu lat intensywnie działa w branży, proponując swoim odbiorcom szereg unikalnych gadżetów z zakresu technologii. Patrząc na ofertę tej firmy na pewno szybko zauważymy, że zakupić możemy innowacyjne telefony, tablety czy komputery. Nowością, jaką firma przedstawiała we wrześniu tego roku jest Apple Watch – zaawansowany technologicznie, który z całą pewnością może zafascynować nawet najbardziej rygorystycznego pasjonata nowoczesnej techniki.