Monthly Archives: Wrzesień 2014

by -
0 204

Małe oprocentowanie inwestycji i kiepskie wyniki kapitałów inwestycyjnych nie zachęcają do lokowania oszczędności. W przyszłości sytuacja właściwie na pewno się nie poprawi. Każde następne doniesienia o zaostrzeniu sporu pomiędzy Rosją a Ukrainą będą wywoływać podwyższenie niepokojów na rynkach.

by -
0 210

Małe oprocentowanie lokat i kiepskie efekty kapitałów inwestycyjnych nie zachęcają do lokowania oszczędności. W najbliższej przyszłości sytuacja raczej z całą pewnością się nie ulepszy. Wszelkie kolejne obwieszczenia o zaostrzeniu sporu między Rosją i Ukrainą będą powodować wzrost niepokojów na rynkach.

by -
0 283

Niskie oprocentowanie lokat oraz nędzne wyniki funduszy inwestycyjnych nie zachęcają do lokowania oszczędności. W najbliższej przyszłości sytuacja właściwie z całą pewnością się nie poprawi. Każde kolejne doniesienia o zaostrzeniu konfliktu pomiędzy Rosją a Ukrainą będą powodować pomnożenie niepokojów na rynkach.

by -
0 242

W czwartkowym głosowaniu większa część Szkotów głosowała za utrzymaniem ponad 300-letniej unii. Powszechne poparcie suwerenności wywoływało jednakże lęk w Londynie. We wszystkich 32 okręgach wyborczych w Kaledonii przez całą noc trwało liczenie głosów oddanych w czwartkowym głosowaniu niepodległościowym.

by -
0 273

W czwartkowym głosowaniu większość Szkotów zagłosowała za podtrzymaniem ponad 300-letniej zależności. Powszechne poparcie suwerenności zrodziło jednakże strach w Londynie. We wszystkich 32 okręgach wyborczych w Kaledonii przez pełną noc trwało liczenie głosów oddanych w czwartkowym głosowaniu niepodległościowym. Katalończycy, Baskowie i Sardyńczycy przekonywali do „Tak”. Partnerzy W. Brytanii w Unii Europejskiej mieli nadzieję na to, że kraj się nie podzieli – przede wszystkim Hiszpania, Belgia, Niemcy i Włochy.

by -
0 193

W czwartkowym głosowaniu większa część Szkotów zagłosowała za podtrzymaniem blisko 300-letniej unii. Powszechne wsparcie suwerenności wywoływało jednak niepokój w Londynie. We wszystkich 32 dystryktach wyborczych w Szkocji przez całą noc utrzymywało się obliczanie głosów oddanych w czwartkowym referendum niepodległościowym.

by -
0 221

Polski Związek Firm Deweloperskich wniósł o zmian warunków umożliwiających przystąpienie do programu „Mieszkanie dla Młodych”. System ten jest pomocą dla młodych osób (do 35 roku życia), chcących kupić pierwsze mieszkanie. Aktualnie korzystającymi z MdM są w największej mierze osoby nie mające dzieci lub z jednym dzieckiem.

by -
0 272

Polski Związek Firm Deweloperskich chce zmiany warunków dających możliwość przystąpienia do akcji Mieszkanie dla Młodych. Dopłata ta stanowi pomoc dla młodych ludzi (do 35 roku życia), chcących kupić własne mieszkanie. Teraz korzystającymi z MdM są w największej mierze osoby bezdzietne i z pojedynczym dzieckiem.

by -
0 185

Polski Związek Firm Deweloperskich chce zmiany warunków dających możliwość przystąpienia do akcji Mieszkanie dla Młodych. System dopłat jest pomocą dla młodych osób (które nie ukończyły 35 lat), pragnących kupić własne mieszkanie. Aktualnie beneficjentami MdM są w największej mierze osoby bezdzietne oraz z pojedynczym dzieckiem.

by -
0 204

Chiny przegoniły Stany Zjednoczone i państwa Unii Europejskiej w wytwarzaniu ekologicznej energii. Wytwarzają ją głównie dzięki elektrowniom wiatrowym i wodnym. Moc wytwórcza Chin wynosi tyle, co produkcja energii odnawialnej Niemiec i Francji razem.

by -
0 295

Chiny wyprzedziły Stany Zjednoczone i państwa Europy w produkcji energii odnawialnej. Wytwarzają ją przede wszystkim dzięki elektrowniom wodnym oraz wiatrowym. Produkcja Chin wynosi tyle, ile produkcja energii odnawialnej Niemiec oraz Francji łącznie.

Wdrażane będą dodatkowe inwestycje na tym polu. Na razie Chiny kojarzone były z nieefektywnymi elektrowniami węglowymi. Kraj Środka wytwarza rekordową ilość dwutlenku węgla. Ekolodzy twierdzą, iż aktualnie Chiny można brać za przykład. W roku 2012 udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitej produkcji energii w Chinach wyniósł blisko 28 procent. Chiny są aktualnie światowym liderem na tym polu.